Kontakty na členov predsedníctva
Asociácie technikov zdvíhacích zariadení (ATZZ)
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

1. Ing. Peter POBEŽAL, predseda ATZZ, revízny technik ZZ Bratislava
– Mobil: 0918 181 238
– E-mail: arp.pobezal@gmail.com

2. Ing. Pavol WETTER, výkonný tajomník ATZZ,
WETTRANS Žilina, s.r.o.
– Mobil: 0905 607 718
– E-mail: wettrans@wettrans.sk

3. Ing. Rastislav KADAŠI, revízny technik ZZ Strečno
– Mobil: 0905 494 954
– E-mail: kadasi@sark-sro.sk

4. Vladimír HALAGAN, VH Servis – Vladimír HALAGAN,
revízny technik ZZ, Snina
– Mobil: 0905 238 516
– Tel: 057 762 3541
– E-mail: halagan.vladimir@belnet.sk

Účet založený dňa 5. 5. 2017.
IČO: 50695886
Tatrabanka, a.s. – pobočka Žilina
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4803 8643

Členské sa môže posielať na tento účet
s Variabilným symbolom V – 12018
Za správnosť zodpovedá: Ing. Pavol WETTER, tajomník
Asociácie TZZ.